Skytebanen stengt

Skytebanen er stengt for all skyteaktivitet pga anleggsarbeid fra mandag 30.03.2020. Gjelder hele dagen, ettermiddag og kveld! Gjenåpning vil bli annonsert.

Hilsen Styret
Ved evt spm ring 416 70 109 eller 995 61 088

Årsmøte 2019

Årets årsmøte i Molde Skytterlag arrangeres søndag 01 mars 2020, kl 14.00, i møterommet på Molde Skytterhall.

Vanlige årsmøtesaker.

Valgkomiteen ønsker innspill til aktuelle kandidater for verv i Molde Skytterlag! send epost til: post@moldeskyting.no

Innkomne saker må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

§ 1-4. Forslags- og stemmerett i årsøtet har de medlemmer som har fylt 16 år, har betalt forfalt kontingent og skutt minst 30 skudd i skytterlagets regi med DFS’ godkjent våpen – aktiv skytter. Retten tapes 5 år etter aktiv periode. Valgbar til styret er medlemmer med forslags- og stemmerett og uttalt villighet til å arbeide for DFS’ formål og regelverk – jfr. § 1-1. Årsmøtet kan gjøre unntak for kravet om «aktiv skytter», men bare for 1/2-delen eller færre av de som er på valg,»

Jegertrening 2019

Vi starter opp med jegertreningen igjen tirsdag 14. mai fra klokken 18.00 til 20.00. Deretter treninger hver tirsdag og torsdag fra klokken 18.00 til 20.00 frem til september(ferie i uke 29, 30 og 31).

Full oversikt over treningene i kalenderen på hjemmesiden vår.

Skytingens dag 2019

Molde Skytterlag arrangerer Skytingens Dag søndag 12. mai klokken 13.00.

Det vil bli muligheter for å både gamle og nye skyttere og prøve skyting.

Vi fyrer også opp grillen med enkel servering.

Årsmøte Molde Skytterlag 2018

Årets årsmøte i Molde Skytterlag arrangeres søndag 03.03 2019, kl 14.00, i møterommet på Molde Skytterhall.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

§ 1-4. Forslags- og stemmerett i årsøtet har de medlemmer som har fylt 16 år, har betalt forfalt kontingent og skutt minst 30 skudd i skytterlagets regi med DFS’ godkjent våpen – aktiv skytter. Retten tapes 5 år etter aktiv periode. Valgbar til styret er medlemmer med forslags- og stemmerett og uttalt villighet til å arbeide for DFS’ formål og regelverk – jfr. § 1-1. Årsmøtet kan gjøre unntak for kravet om «aktiv skytter», men bare for 1/2-delen eller færre av de som er på valg,»

Ferie

Jegertrening og oppskyting tar ferie i uke 28, 29, 30 og 31.

Første trening etter ferien er tirsdag 7. august klokken 18.00.

Resultater fra Samlagsstevne 15M 2018

Komplett resultatliste fra stevnet ligger på DFS sine sider.

Lagskytinger:
Veteran:
1 Nesjestranda & Skaala 497
Reidar Ahdell V73 249
Odd Magne Sæterøy V65 248

2 Rakvåg 488
Rolf Gangstad V65 241
Rolf Jarle Rakvåg V65 247

3 Aureosen 480 12*
Hans Nygård V55 246
Jon Kvisvik V65 234

4 Vestnes 480 11*
Øystein Solbakken V55 241
Per Jarle Nerhus V55 239

5 Holmemstranda 477
Bjarne Dahle V65 238
Steinar Dahle V73 239

Ungdom:

1 Nesjestranda & Skaala 701
Håkon Gammelsæter Tolaas Jr 239
Aleksander Misfjord Braathen R 236
Viktor Gravanes Berg Jr 226

Senior:

1 Nesjestranda & Skaala 726
Ludvik Andre Sagstad Tolaas 5 240
Johnny Gammelsæter Vågen 5 241
Malin Sæterøy 5 245

2 Rakvåg 722
Per Otto Opstad 5 239
Kurt Arve Haugen 3 240
Palmar Haugen 4 243

Samlagsstevne 15M 2018

Innbydelse til samlagsstevnet 15 meter 2018 for Romsdal skyttersamlag.

Molde skytterlag innbyr til samlagsstevnet 15 meter 2018. Stevnet arrangeres 3. og 4. februar i
Skytterhallen, Molde. Påmelding på www.dfs.no i perioden 15.1. – 31.1. Mulighet for påmelding
(ledige plasser) på bana stevnedagene. Opprop senest 20 min. før skytetid.

Skyteprogram: Skytinga gjennomføres iht. Skytterboka, tabell 11.130, og Romsdal skyttersamlags
statutter for stevnet.

Lagskyting: Hvert lag kan stille med flere lag, men hver skytter kan bare delta på ett lag.
De beste resultatene fra 25-skudden teller i lagskytingene.
Kl. R/ER/J: Omfatter 3 skyttere, der en av skytterne skal tilhøre kl. J.
Kl. 3-5/EJ: Omfatter 3 skyttere.
Kl. V55/V65/V73: Omfatter 2 skyttere.
Ved poenglikhet nyttes rangering iht. Skytterboka (for tiden «innertierregelen).

Innskudd:
Nyb. Ung/Voksen: Kr 50,- (premie) + kr 30,- (arr.) = Kr 80,-
R/ER/J/EJ: Kr 50,- (premie) + kr 30,- (arr.) + kr 20,- (særinnsk.) = Kr 100,-
Kl. 1: Kr 80,- (premie) + kr 70,- (arr.) = Kr 150,-
Kl. 2-5 og Veteran: Kr 80,- (premie) + kr 70,- (arr.) + kr 40,- (særinnsk.) = Kr 190,-
Innskuddet betales i sin helhet ved påmelding stevnedagen.

Premiering: Premieres iht. Skytterboka og Romsdal skyttersamlags statutter for stevnet.
Gavepremier mottas med stor takk (Kto. 4212.06.96003) og vil bidra til et mer vellykket
arrangement for så vel skyttere som arrangør.

Annet: Stevnet avsluttes med utdeling av mesterskapsmedaljer/-trofeer og øvrige premier.
Kontaktinfo før og under stevnet: 416 70 109 (Odd Magne Lystad) og 995 61 088 (Rune Halås
Rangnes)

Vel møtt til årets samlagsstevne innendørs!
Med skytterhilsen,
Molde skytterlag