Årsmøte Molde Skytterlag 2017

Årets årsmøte i Molde Skytterlag arrangeres 08.02 2018, kl 18.00, i møterommet på Molde Skytterhall.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

§ 1-4. Forslags- og stemmerett i årsøtet har de medlemmer som har fylt 16 år, har betalt forfalt kontingent og skutt minst 30 skudd i skytterlagets regi med DFS’ godkjent våpen – aktiv skytter. Retten tapes 5 år etter aktiv periode. Valgbar til styret er medlemmer med forslags- og stemmerett og uttalt villighet til å arbeide for DFS’ formål og regelverk – jfr. § 1-1. Årsmøtet kan gjøre unntak for kravet om «aktiv skytter», men bare for 1/2-delen eller færre av de som er på valg,»

Updated: 17. januar 2018 — 21:34