Samlagsstevne 15M 2018

Innbydelse til samlagsstevnet 15 meter 2018 for Romsdal skyttersamlag.

Molde skytterlag innbyr til samlagsstevnet 15 meter 2018. Stevnet arrangeres 3. og 4. februar i
Skytterhallen, Molde. Påmelding på www.dfs.no i perioden 15.1. – 31.1. Mulighet for påmelding
(ledige plasser) på bana stevnedagene. Opprop senest 20 min. før skytetid.

Skyteprogram: Skytinga gjennomføres iht. Skytterboka, tabell 11.130, og Romsdal skyttersamlags
statutter for stevnet.

Lagskyting: Hvert lag kan stille med flere lag, men hver skytter kan bare delta på ett lag.
De beste resultatene fra 25-skudden teller i lagskytingene.
Kl. R/ER/J: Omfatter 3 skyttere, der en av skytterne skal tilhøre kl. J.
Kl. 3-5/EJ: Omfatter 3 skyttere.
Kl. V55/V65/V73: Omfatter 2 skyttere.
Ved poenglikhet nyttes rangering iht. Skytterboka (for tiden «innertierregelen).

Innskudd:
Nyb. Ung/Voksen: Kr 50,- (premie) + kr 30,- (arr.) = Kr 80,-
R/ER/J/EJ: Kr 50,- (premie) + kr 30,- (arr.) + kr 20,- (særinnsk.) = Kr 100,-
Kl. 1: Kr 80,- (premie) + kr 70,- (arr.) = Kr 150,-
Kl. 2-5 og Veteran: Kr 80,- (premie) + kr 70,- (arr.) + kr 40,- (særinnsk.) = Kr 190,-
Innskuddet betales i sin helhet ved påmelding stevnedagen.

Premiering: Premieres iht. Skytterboka og Romsdal skyttersamlags statutter for stevnet.
Gavepremier mottas med stor takk (Kto. 4212.06.96003) og vil bidra til et mer vellykket
arrangement for så vel skyttere som arrangør.

Annet: Stevnet avsluttes med utdeling av mesterskapsmedaljer/-trofeer og øvrige premier.
Kontaktinfo før og under stevnet: 416 70 109 (Odd Magne Lystad) og 995 61 088 (Rune Halås
Rangnes)

Vel møtt til årets samlagsstevne innendørs!
Med skytterhilsen,
Molde skytterlag

Updated: 17. januar 2018 — 21:37