Ferie

Jegertrening og oppskyting tar ferie i uke 28, 29, 30 og 31.

Første trening etter ferien er tirsdag 7. august klokken 18.00.

Updated: 10. juli 2018 — 09:12