Historie

1861
Molde Skytterforening ble stiftet 16. juni som en del av den landsomfattende «Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug».

1862
Skytebanen var fra 1862 ved Kalvehagen på Bjørset. I 1862 ble det arrangert skytestevne for hele amtet i Molde.

????
Senere ble skytebanen lagt til Ræstadhauan under Reknes.

1881
Etter en tids inaktivitet så ble skytterlaget på nytt stiftet den 27. mai 1881 og fikk dagens navn Molde Skytterlag.

1882
I slutten av 1881 ble det bestemt at Molde Skytterlag skulle gå over fra Centralforeningen til folkevæpningsbevegelsen. I 1882 ble det derfor stiftet et nytt skytterlag i Molde som het Molde Centralskytterlag, organisert under Centralforeningen.

1917
Ny bane ble anlagt i Moldedalen.

1919
Fra 4. til 6. juli i 1919 arrangerte Molde Skytterlag Landsskytterstevnet for første gang. 878 skyttere deltok og Skytterkonge ble Karl Hagen fra Skogner Skytterlag (nå Riflen/Skoger Skytterlag) etter omskyting med S. J. Dahl fra Randsfjord. Fra Molde Skytterlag deltok hele 100 skyttere.

1924
I 1924 ble samlagsstevnet arrangert i Molde, hvor ca. 90 skyttere deltok.

1926
Laget arrangerte fylkesstevet i 1926.

1930
Laget arrangerte fylkesstevet i 1930.

1932
Fra 1. til 3. juli i 1932 ble Landsskytterstevnet igjen arrangert av Molde Skytterlag og hadde 548 deltakere. Skytterkongen ble Rasmus Rysdalsnes fra Indre Gloppen med 137 poeng. Antall skyttere i Molde Skytterlag økte fra 75 til 109. Antall bokførte skudd
økte fra 6757 til 11827.

1934
Molde Skytterlag arrangerte både samlagstevnet og landsdelsstevnet i 1934.

1929
I 1929 ble det startet en årlig skytekonkurranse («byskyting») mellom skytterlagene i Molde og Aalesund. Byskytinga har blitt avholdt hvert år fram til i dag, med unntak av noen år rundt 2. verdenskrig. Arrangementet rulleres mellom byene.

1940-45
Tyskerene beslagla banen og skytterhuset under krigen.

1965
Fra 1965 ble også Fosna Skytterlag med i byskytinga.

1977
Stig Strand ble Norgesmester i skiskyting.

1978
Molde Skytterlag arrangerte Norgesmesterskapet i skiskyting.

1980
Stig Strand ble Norgesmester i skifeltskyting i klasse eldre junior.

1983
I forbindelse med Landskytterstevnet i Fræna arrangerte Molde Skytterlag Norgescupstevne i Moldedalen med ca 1000 deltakere. Skytebaneveien var smal og det var bilkø langt ned i byen, men ingen kom for seint til skyting.

1988
Det ble jobbet for å få Landsskytterstevnet til Molde i 1992.

Det var konkurranse om bruken av Moldedalen og det ble foreslått å forsøke å få til en leieavtale med Fannestranden Skytterlag fra sesongen -89. Samtidig var det interesse fra Bergmo Ungdomsskole å disponere innendørs skytebane. Skytterhallen i tribunebygget på Molde Stadion ville stå klart til bruk i -89 og det var forventet at laget ville flytte innendørsaktiviteten dit.

198X
Det ble vedtatt å bygge nytt skytebaneanlegg i Kordalen.

198X
Molde Skytterlag søkte om å få arrangere Landsskytterstevnet i 1992, 1993 og 1998, men nådde ikke fram med disse søknadene.

1989
Rekrutteringsarbeidet var godt og 117 ungdomsskyttere (88 rekrutter og 29 juniorer) deltok på innendørstrening i den nye innendørshallen i Tribunebygget.

1989/90
Skytebaneveien/»Kordalsalleen» ble anlagt, som sikret ankomst til skyteanlegget.

1990
24. februar arrangerte skytterlaget feltstevne på nybanen i Kordalen.

1991
Nybaneanlegget ble først tatt i bruk høsten 1991 til en intern skyting i de to skytterlagene Molde og Fannestranden, der premien var gylt medalje til alle deltakerne.

1992
Den offisielle åpningen av nybaneanlegget i Kordalen var Moldestevnet -92.

1993
Sammen med 3 andre skytterlag kjøpte vi Krifastriggen fra Høgset høsten 1992. Brakkene vi skulle ha ble hentet og plassert på vår rigg januar 1993. 8 brakker ble satt sammen til klubbhus.

1993
12-13. juni ble det arrangert Landsdelskretsstevne i Kordalen.

199X
På 90-tallet arrangerte Molde Skytterlag Norgescup-stevne og Midt-Norsk mesterskap i skyting og det var god aktivitet i laget.

2010
Molde Skytterlag arrangerte NM i skogsløp med skyting på skytebanen.