Om laget

Generelt

Molde Skytterlag tilhører Romsdal Skyttersamlag.
Formann er Odd Magne Lystad.
Molde Skytterlag har ca 240 medlemmer.
Medlemmene består av rifleskyttere og jegere.

Baneanlegg

Utendørs

Skytebanen i Kordalen består av 100m bane med 8 elektroniske skiver, 200m bane med 10 elektroniske skiver. Elgbane er under oppføring. Baneanlegget har også egen leirduebane, som disponeres av Molde jeger og fiskerforening.
Kart til skytebanen.

Skytterhus

Skytterhuset ligger på skytebanen i Kordalen og består av en stor hovedsal, utstyrt med bord og stoler til ca 60 personer og har et velutstyrt kjøkken. Huset er utstyrt for å kunne arrangere større selskap og kan leies for en rimelig penge.
Se egen side for leie av huset.

Innendørs

I vinterhalvåret disponerer skytterlaget innendørs skytebane i Skytterhallen i tribunebygget ved gamle Molde Stadion. Denne skytebanen gir muligheter for skyting på 15m og 50m.
Kart til skytebanen.

Skytetreninger

I sommerhalvåret, fra ca april til oktober, trener vi utendørs på kveldstid på skytebanen vår 2 ganger i uken. Resten av året arrangeres treninger innendørs på kveldstid 2 ganger i uken. Det arrangeres egne treninger for jegere (se egen side). For nærmere beskjed om oppsatte treninger eller avvik, følg med på nyhetsinnlegg og kalenderen på forsiden. Vi har også en facebookside.

Hvordan bli skytter?

Fyll ut og send inn innmeldings-skjemaet.
Ved spørsmål spør gjerne på vår facebookside, via epost eller kontaktskjema.

Priser

Medlemskontingent per år:
17 år og yngre: kr 250,-
18 år og eldre: kr 400,-
Jeger: Se jegersida.
Støttemedlem: kr 150,-
Rabattert familiemedlem voksen: kr 250,-

Styret

Oversikt over medlemmer av styret og andre personer som har et viktig verv i Molde Skytterlag:

Verv Navn Kontaktinfo
Formann
Kasserer
Odd Magne Lystad magne@moldeskyting.no
416 70 109
Nestleder
Materialforvalter
Anleggsansvarlig
Leder ungdomsutvalg
Instruktør
Rune Halås Rangnes rune@moldeskyting.no
995 61 088
Styremedlem
Leder jegerutvalg
Birger Tverdal birger@moldeskyting.no
915 79 697
Styremedlem Rolf Erling Mauseth rolf@moldeskyting.no
995 55 349
Styremedlem
Sekretær
Webansvarlig
Jogeir Storås jogeir@moldeskyting.no
411 03 585
1. Vara Per Gunnar Solemdal pergunnar@moldeskyting.no
913 46 373
2. Vara Frode Hammerø 413 35 150