Årsmøte Molde Skytterlag 2017

Årets årsmøte i Molde Skytterlag arrangeres 08.02 2018, kl 18.00, i møterommet på Molde Skytterhall.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

§ 1-4. Forslags- og stemmerett i årsøtet har de medlemmer som har fylt 16 år, har betalt forfalt kontingent og skutt minst 30 skudd i skytterlagets regi med DFS’ godkjent våpen – aktiv skytter. Retten tapes 5 år etter aktiv periode. Valgbar til styret er medlemmer med forslags- og stemmerett og uttalt villighet til å arbeide for DFS’ formål og regelverk – jfr. § 1-1. Årsmøtet kan gjøre unntak for kravet om «aktiv skytter», men bare for 1/2-delen eller færre av de som er på valg,»

Årsmøte 2016

Årets årsmøte i Molde Skytterlag arrangeres 29.12.2016, kl 17.00, i møterommet på Molde Skytterhall.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

§ 1-4. Forslags- og stemmerett i årsøtet har de medlemmer som har fylt 16 år, har betalt forfalt kontingent og skutt minst 30 skudd i skytterlagets regi med DFS’ godkjent våpen – aktiv skytter. Retten tapes 5 år etter aktiv periode. Valgbar til styret er medlemmer med forslags- og stemmerett og uttalt villighet til å arbeide for DFS’ formål og regelverk – jfr. § 1-1. Årsmøtet kan gjøre unntak for kravet om «aktiv skytter», men bare for 1/2-delen eller færre av de som er på valg,»

Gjensidige Dugnadsløftet 2016 & Jubileumsmarkering Romsdalsmuseet 21. august

Molde skytterlag får tildelt gavemidler fra Gjensidige Dugnadsløftet 2016!

I den forbindelse er alle skytterlagets medlemmer invitert til Gjensidige Nordmøre og Romsdal sin 175-års markering den 21. august kl. 12-17 på Romsdalsmuseet!

Det blir mange forskjellige aktiviteter for barn og voksne m. flotte premier (sykler, telt m/utstyr, fritidstøy, tursekk, tur til håndball EM i Gøteborg for 2 personer. Vi kan nevne barneforestilling, ponnyriding, luftgeværskyting, 3D bueskyting, brannslukning/skadeforebygging/brannshow, skuddkonkurranse håndball, mm.

Se fullt program her!

Jegertrening 2016

Tirsdag 10. mai begynner vi med trening og oppskyting for jegere!
Det blir skyting hver tirsdag(ikke den 17.mai) og torsdag fra klokken 18.00 til 20.00!

Vel Møtt!